- Aktualności -

Co u nas słychać nowego?

Otwarcie sezonu żeglarskiego

Otwarcie sezonu żeglarskiego

W dniu 1 maja 2019 r. w Porcie Pętli Żuławskiej w Kątach Rybackich odbyło się Otwarcie Sezonu Żeglarskiego w Kątach Rybackich zorganizowane przez nasze stowarzyszenie przy udziale partnerów.

Kasjopeja w Kątach Rybackich!

Kasjopeja w Kątach Rybackich!

Po dwudniowym rejsie z Jastarni przez Zatokę Gdańską i Szkarpawę nowy nabytek „floty” Eureki – Kasjopeja – wpłynęła na przystań w Kątach Rybackich

Nagroda Pętli Żuławskiej dla Eureki

Nagroda Pętli Żuławskiej dla Eureki

Stowarzyszenie EUREKA otrzymało od Pętli Żuławskiej „Nagrodę za najlepszą ofertę turystyczną otoczenia przystani”

merkator_1000.jpg
Galeria

Ale to już było…

zobacz
krecki_franciszek.jpg
Wszechnica obywatelska

Pomorska Droga do Niepodległości

zobacz
bitwa_photo_1.jpg
Edukacja

Bitwa na Zalewie

zobacz
EUREKA - o stowarzyszeniu

INFORMACJE

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności - w skrócie EUREKA

.
Stowarzyszenie jest organizacją posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Cele i sposoby działania

Aktywizacja i wspieranie sektora NGO
Propagowanie edukacji obywatelskiej i europejskiej
Przeciwdziałanie bezrobociu
Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn
Wyrównywanie szans grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji
Wspieranie inicjatyw obywatelskich służących społeczności lokalnej
Działalność na rzecz gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju regionu
Stowarzyszenie EUREKA przedstawia:

Bitwa nad Zalewem Wiślanym

- Aktualny projekt -

Antyuniwersytet

Antyuniwersytet to system samokształcenia oparty na grupowym czytaniu i dyskutowaniu o tekstach źródłowych. W tym roku zapraszamy na cykl spotkań 'Pomorska droga do niepodległości' w ramach Wszechnicy Obywatelskiej.
- Formularz kontaktowy -

NAPISZ DO NAS

- Dane kontaktowe -

SIEDZIBA

Adres: Gdańska 55
84-240 Reda
Telefon: +48 667171780