2019 Wszechnica obywatelska

Pomorska Droga do Niepodległości

W tym roku zapraszamy na cykl spotkań 'Pomorska droga do niepodległości' w ramach Wszechnicy Obywatelskiej. Rozpocznie go wystawa poświęcona dr Franciszkowi Kręckiemu, którą można będzie zwiedzać w Urzędzie Miasta Redy od 11 marca br.
Czytaj dalej
2016-2019 Antyuniwersytet

Wirtualno-Latający Uniwersytet Pozarządowy

Antyuniwersytet to system samokształcenia oparty na grupowym czytaniu i dyskutowaniu o tekstach źródłowych. Jego główną ideą jest umożliwienie osobom, które chcą wypowiadać się o sektorze pozarządowym, współuczestniczyć w konstruktywnej debacie, dbać o rozwój praktyki i teorii działań społecznych, doświadczenia budowania tych wspólnych podstaw.
Czytaj dalej

Archiwum zrealizowanych projektów... czyli fakty z historii Europejskiego Ugrupowania na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA w Redzie

2013 Pakt - Społeczeństwo Obywatelskie

Pakt na Rzecz Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie EUREKA było pomysłodawcą i twórcą - wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych - projektu, którego główny cel, to stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, m.in. dzięki powołaniu regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych.
Czytaj dalej
2008 Szkolenia dla NGO

Szkolenia dla NGO z powiatu wejherowskiego

W listopadzie i grudniu 2008 r. przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy i public relations. Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Promocja ekonomii społecznej.
+48 667 171 780, +48 534 333 816
eureka.org@poczta.fm
Gdańska 55
84-240 Reda