Zakony

Tereny należały do opactwa cystersów w Mogilnie, a następnie przechodzą pod zarząd administracyjny i, przynajmniej przez czas jakiś, na własność Krzyżaków (też przecież zakonu)

Bractwa

1743 – powtaje Bractwo Najświętszego Różańca

Okres zaborów

 • 1852 – odnowione przez ks. Antoniego Skibę Bractwo Różańca św.
 • 1857 – Bractwo Trzeźwości – „pozbawione opiekunów, rychło upadło (…) Ponownie pojawia się (…) w 1904 r.
 • 1905 – ks. Hipolit Trętowski (1840-1921) był członkiem Stowarzyszenia „Straż”
 • 1906 – w Ciechocinie działa biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych w samej Redzie dopiero w czasie I wojny światowej
 • 1907 – parafianie podpisują się pod prośbą do proboszcza o założenie polskiego Katolickiego Towarzystwa Ludowego (Katcholishe Volksverein)
 • 1908 – proboszcz zakłada niemieckie Katolickie Towarzystwo Robotnicze (Arbeiterverein Rheda)
 • 1911 – powstaje Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe, prezesem był m.in. Antoni Abraham represjonowany wielokrotnie przez władzę niemieckie
 • 1918 (26 grudnia) – powołano Radę Ludową w Redzie

II Rzeczpospolita

Organizacje religijne

Funkcjonują: Bractwo Różańca św. (kilkaset osób) i Bractwo Trzeźwości (kilkudziesięciu członków).

 • 1926 – Trzeci Zakon św. Franciszka
 • 1927 – Katolickie Towarzystwo Robotników
 • 1928 – Towarzystwo Młodzieży Polskiej – Katolickiej
 • 1931 – Parafialna Akcja Katolicka (zrzeszająca organizacje katolickie)
Organizacje świeckie

Funkcjonują: Towarzystwo Czytelni Ludowych (zaprzestaje działalności w 1926, próbowano reaktywować w 1930 i 1936) oraz Koło Pomorskiego Związku Pszczelarzy.

 • 1927 – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • 1924 – Towarzystwo Powstańców i Wojaków
 • 1925 – Polski Związek Kolejowy
 • 1927 – Kółko Rolnicze
 • 1928 – działa Komitet Towarzystw w Redzie
 • 1932 – Ochotnicza Straż Pożarna (komendant Franciszek Talaśka)

W szkole w Redzie działały m.in. Liga Ochrony Powietrznej Państwa, Towarzystwo Budowy Szkół Powszechnych, organizacja rodziców Koło Opieki Nad Dziatwą Szkolną Publicznej Szkoły Powszechnej w Redzie, drużyny harcerskie, spółdzielnia uczniowska.
Pozostałe organizacje:
Liga Morska i Rzeczna, Polski Związek Zachodni (prezes Franciszek Talaśka) oraz Związek Strzelecki.

Informacje w większości pochodzą z Tredera J. (red.) Historia Redy Wejherowo 2006.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+48 667 171 780, +48 534 333 816
eureka.org@poczta.fm
Gdańska 55
84-240 Reda