Pomorska droga do niepodległości – fakty nie do końca znane…

W tym roku zapraszamy na cykl spotkań Pomorska droga do niepodległości w ramach Wszechnicy Obywatelskiej. Spotkania odbędą się w przedwojennym domu drogomistrza i działacza
społecznego Franciszka Talaśki – dziś siedziby Stowarzyszenia EUREKA. Spotkania połączone z dyskusją rozpoczynają działalność „Pomorskiej Wszechnicy Obywatelskiej”, a podejmowane tematy historyczne mają być kluczem do zrozumienia problematyki świata współczesnego. Naszą intencją jest odkrywanie, lecz także odkłamywanie historii.

Inspiracją naszych działań w ramach Wszechnicy jest 100-lecie odzyskania niepodległości, na naszych ziemiach obchodzone w roku przyszłym, w rocznicę zaślubin z morzem. Zamiast szumnych haseł – w naszym przekonaniu pustych w odbiorze społecznym – towarzyszących ubiegłorocznym obchodom w całej Polsce, potrzebna jest rzetelna edukacja historyczna społeczeństwa. Stąd zamiar przybliżenia mieszkańcom dziejów tych, którzy przyczynili się do powstania polskiego regionu z dostępem do morza oraz do jego społeczno-gospodarczego rozwoju.

dr Franciszek Kręcki
Skupiamy się głównie na osobach mało znanych lecz z wielkimi zasługami. Należy do nich dr Franciszek Kręcki, bohater kaszubskiej drogi do niepodległości Polski, bojownik o prawa Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. W otwarciu wystawy poświęconej dr Kręckiemu uczestniczyć będzie m.in. pani Elżbieta Maria Grot, autorka książki poświęconej tej postaci. Wydana w roku ubiegłym biografia była zwieńczeniem Roku Franciszka Kręckiego ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Pomorska Wszechnica Obywatelska została zainaugurowana Wystawą powięśconą dr Kręckiemu, którą można było zwiedzać w Urzędzie Miasta Redy w dniach 11 do 16 marca 2019 r. W czasie spotkań Wszechnicy, prowadzonych również przez panią Elżbietę Grot, zależy nam, jako organizacji z Redy, na przybliżeniu postaci Franciszka Talaśki, aresztowanego w siedzibie przy dzisiejszej ul. Gdańskiej i straconego w Piaśnicy 11 listopada 1939 r. Marcowe spotkania umożliwią poznanie również kilku sylwetek kobiet, które odegrały wyjątkową rolę w krzewieniu polskości, niezłomnych w chwilach największej próby. Prócz podejmowanych trudnych zadań w ciężkich czasach, pokonywać musiały niejednokrotnie społeczne stereotypy. Tym samym chcemy wnieść wkład w ukazywaniu roli kobiet w stulecie uzyskania przez nie praw wyborczych. Spotkania majowe poświęcone będą m.in. postaciom polskich komandorów – Tadeuszowi Ziółkowskiemu, założycielowi Klubu Morskiego w Gdańsku i wychowawcy młodzieży oraz Janowi Zdebowi, wykładowcy Szkoły Specjalistów Morskich w Tczewie.

Kolejną motywacją dla podjęcia działań Wszechnicy są wypowiedzi ze świata polityki, wobec których nie zamierzamy pozostać bierni. Chcemy, aby głos organizacji niezależnych, zazwyczaj pomijany, szczególnie gdy jest krytyczny, był lepiej słyszalny w społeczeństwie. Wraca wciąż temat prawdy historycznej, obecnie wypaczanej przez organizacje i środowiska radykalne, co nie jest bez wpływu na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jako spadkobiercy organizacji tworzących ład społeczny w czasach międzywojennych, dziś nie możemy pozostać bierni wobec lansowania fałszywego modelu patriotyzmu i podważeniu praw człowieka, które stało się przyczyną zagłady tych, o których zasługach chcemy opowiadać.

Niezależne organizacje pozarządowe mają w naszym przekonaniu szansę na zmianę niekorzystnych trendów pogłębiających się w społeczeństwie podziałów. Historii organizacji społecznych, ich wpływowi na życie społeczne i kształtowanie postaw, poświęcone będzie jedno ze spotkań Wszechnicy.
Perspektywa działań organizacji pozarządowych jest bowiem dłuższa od tej, którą wyznaczają najbliższe wybory i konieczność zdobywania głosów poparcia. Stąd gotowość do dyskusji z oponentami. Chcielibyśmy, aby dyskusja ta toczyła się z udziałem mieszkańców, kierujemy więc zaproszenie do udziału w spotkaniach Pomorskiej Wszechnicy Obywatelskiej.

Proponowany program:

Wkład Franciszka Kręckiego w odzyskanie Pomorza

Prezentacja wystawy poświęconej Franciszkowi Kręckiemu.Prezentacja wystawy pt. Prusy Zachodnie, walka o granice Pomorza.

Rola kobiet w życiu kulturalnym i społecznym Pomorza

Działalność sióstr Stanisławy i Kazimiery Pankówny, Marii Kręckiej oraz bł. siostry Alicji Kotowskiej. Spotkanie odbyło się w dniu 20 marca 2019 r.

Zbrodnia ludobójstwa w Piaśnicy

Mechanizm i przebieg zbrodni popełnionej przez państwo III Rzeszy.
Cena za działalność patriotyczną pomorskich elit 20-lecia międzywojennego.
Spotkanie odbyło się w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Znaczenie elity wybrzeża w budowie II RP

Udział w organizacjach społecznych – Stowarzyszenia Polskich Elektryków, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów. Polski Związek Zachodni.
Spotkanie odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Polonia Gdańska w walce o polskość Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939

Obóz w Stutthofie, miejsce represji.
Spotkanie odbyło się w dniu 8 maja 2019 r.

Upamiętnienie Franciszka Talaśki

Spotkanie odbyło się w dniu 3 lipca 2019 r. Powołano Komitet Społeczny, którego celem będzie upamiętnienie wybitnego mieszkańca Redy, działacza społecznego – Franciszka Talaśki.

Myśl morska w kształtowaniu młodzieży polskiej z Wolnego Miasta Gdańska

Rozwój tradycji morskich na przykładzie działalności komandora Tadeusza Ziółkowskiego i komandora Jana Zdeba.
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia EUREKA – Reda, ul. Gdańska 55 – we wrześniu 2019 (dokładna data będzie opublikowana później)
W planach na ten rok : rejs na trasie Puck – Gdańsk, ze zwiedzaniem miejsc historycznych – pomnika w Rewie i Gdańsku kpt. Tadeusza Ziółkowskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+48 667 171 780, +48 534 333 816
eureka.org@poczta.fm
Gdańska 55
84-240 Reda